Ökad varumärkeskännedom

Mål: Att skapa ytterligare varumärkeskännedom om Abundo och deras tjänst samt öka tillväxt i deras satsning på digital marknadsföring

Utmaning: Att få ett större engagemang med given budget vid sökning av Abundos tjänster och på så sätt öka kännedomen av varumärket

Strategi

Abundo stod inför en rebranding och vi ville bibehålla konverteringarna samt öka kännedom om det nya varumärket. Genom träffsäkrare kontoadministration och ett betydligt högre Quality Score genomgående i kontot kunde vi öka antalet exponeringar samtidigt som vi kunde bibehålla kostnad per konvertering vilket vi fortsätter optimera

Utfall

Exponeringar

+ 30%

Klickfrekvens

+ 51%

Interaktioner

+ 62%