Struktur för ett mer lätthanterligt konto med tillväxtmål 

Mål: Att organisera kontot för en enklare hantering och ökad lönsamhet

Utmaning: Att med befintlig budget öka antalet konverteringar med en mer genomarbetad kontostruktur

 

Strategi

Genom analyser av HLR-Gruppens data och med en bättre målspårning såg vi över kontots struktur. Ett arbete där vi strukturerade om kontot där vi såg till att öka relevansen för sökorden och gick igenom annonsernas utformning. På detta sätt skapade vi genomgående högre Quality Score i HLR-Gruppens konto. Samtidigt som de visar betydligt mer relevanta annonser för sina besökare och de får ett betydligt mer lätthanterligt konto

Utfall

Klickkostnad

– 68%

Klickfrekvens

+ 58%

Kostnad per konvertering

– 78%

Konverteringsgrad

+ 73%