Konverteringsoptimering för ökad tillväxt

Mål: Att skapa ytterligare tillväxt i ett redan befintligt och starkt Ads-konto

Utmaning: Att med befintlig budget öka besökarens vilja till interaktion och skapa ett större engagemang

Strategi

Genom analyser av ReGardens data såg vi över de sökord som konverterade samtidigt som vi kontrollerade sökordens relevans samt gick igenom annonsernas utformning. På detta sätt skapade vi genomgående högre Quality Score i ReGardens konto vilket gjorde att ReGarden står sig bättre i konkurrensen. Samtidigt som de visar betydligt mer relevanta annonser för sina kunder vilket avspeglar sig i utfallet

Utfall

Klickkostnad

– 68%

Klickfrekvens

+ 58%

Kostnad per konvertering

– 78%

Konverteringsgrad

+ 68%