Optimering

För att nå bästa resultat behöver vi kontinuerligt genomföra testning och optimering av dina kampanjer. När vi analyserar data och resultatet av din kampanj kan vi ofta räkna ut vilka områden som behöver förbättras. En del av våra fokusområden när vi arbetar med testning och optimering är bland annat kostnad per klick (CPC), click through rate (CTR) och konverteringsfrekvens. Relevansen på annonsen och landningssidor, som tillsammans med den förväntade klickfrekvensen ger ditt sökord sitt kvalitetsresultat.

För bästa resultat är det viktigt att hela tiden testa och optimera kampanjen för att upptäcka vilka områden som kan förbättras, till exempel för att få större genomslag eller bli mer kostnadseffektiva.

Vi använder våra verktyg och erfarenheter för att hålla dig på rätt spår samtidigt som vi hela tiden försöker vara proaktiva för att ligga steget före åt er .