Rapportering

Vi vill att ditt företag ska ha en lönsamhet i annonseringen. Därför samlar vi in data till rapporter om dina framsteg och analyserar dem för förbättringsområden. All information är transparent och vi delar det och din data med dig genom hela vårt samarbete.

Vi är transparenta och har månadsvis rapportering över hur det går med dina kampanjer. Din data är alltid din data och du får veta hur det går i respektive kampanj och vilka förändringar eller förbättringar vi ser man kan göra.

Vi skräddarsyr dina rapporter med resultat och analys för kampanjerna och vi satsar mot dina specifika företagsmål direkt med dig. Rapporterna innehåller dock alltid:

  • Konverteringar
  • Konverteringsfrekvens
  • Klick
  • Klickfrekvens
  • Kostnad
  • Kommande förändringar som bör åtgärdas

 

Alltid 100 % transparens och löpande dialog med våra kunder